Co sprawia, że Bitcoin jest cenny?

Cyfrowa waluta Bitcoin ma dedykowane poniższe funkcje, regularnie nagłówki i inspiruje niezliczonych inwestorów do rozważań nad włączeniem waluty cyfrowej do swoich portfeli.

Mimo to nie cieszy się poparciem rządu ani podmiotu zewnętrznego, takiego jak bank, i trudno jest zrozumieć, skąd bierze się jego postrzegana wartość. Więc możesz zapytać, co sprawia, że bitcoina jest wartościowa?

Co istotne, bitcoiny czerpią swoją wartość tak samo jak wszystko inne: ponieważ ludzie chcą ich. Jak każda inna waluta, bitcoin podlega podstawowym zasadom podaży i popytu.

Waluta była zawsze użytecznym narzędziem ułatwiającym handel, pozwalającym właścicielom towarów na przekształcenie ich w powszechnie zbywalny towar poprzez sprzedaż, a następnie wykorzystanie wpływów z tej sprzedaży na zakup prawie wszystkiego, czego sobie życzą.

Podczas gdy waluty fiat uzyskują wartość od rządów, które je wspierają, waluty takie jak złoto są wartościowe same w sobie. Obecnie bitcoina nie jest jak inne waluty, ponieważ nie jest powszechnie akceptowana.

Istnieją ograniczenia co do tego, w jakim celu może ona być wykorzystywana. Bitonce, choć nie są wspierane przez rząd ani same w sobie cenne, są nadal używane jako zasób wartości, jako „placeholder” dla towarów i usług, za które mogą być wymieniane, tak jak w przypadku tradycyjnych walut.

Bitcoin czerpie swoją wyjątkową wartość z faktu, że pomimo braku oficjalnego poparcia lub szerokiej akceptacji, stworzył ekosystem, w którym wielu ludzi jest gotowych handlować i akceptować go.

W rzeczywistości niektórzy uważają, że bitcoin jest cenniejszy lub bardziej użyteczny niż inne waluty, ponieważ jest to lepsza opcja dla niektórych celów, takich jak płynne transfery cyfrowe i transgraniczne korzystanie z niego.

Ponadto, ponieważ istnieje limit na całkowitą liczbę bitcoinów, które kiedykolwiek będą istniały, waluta nie może być dewaluowana przez inflację, jak inni mogą.

Wreszcie, kluczową zaletą bitcoin jest znana jako „odporność na cenzurę”, czyli jego zdolność do wykorzystania w transakcjach, które normalnie mogłyby być cenzurowane przez inne sieci płatnicze.

Krótko mówiąc, odpowiedzi na pytanie, co sprawia, że bitcoina jest wartościowa, to niektóre rzeczy, które czynią każdą walutę wartościową i niektóre, które sprawiają, że bitcoin różni się od innych.

Jakie są palety Bitcoin?

Jeśli zdecydowałeś się na zakup bitcoinów, możesz teraz zadać sobie pytanie, jak przechowywać cyfrową walutę.

Imiennie odpowiedź brzmi: czego można się spodziewać po doświadczeniach z fiat currency. Szczegóły wymagają jednak odrobiny wyjaśnienia.

Palety "Bitcoin Wallets" działają jak prawdziwe woreczki.
Palety „Bitcoin Wallets” działają jak prawdziwe woreczki.

Klucze prywatne, które są niezbędne do uzyskania dostępu do adresu Bitcoin, są zapisywane w portfelu „bitcoin„, co do zasady portfele umożliwiają dostęp do publicznego adresu Bitcoin i pozwalają na zalogowanie się do transakcji, ale różnią się w zależności od tego, w jaki sposób użytkownik zdecyduje się uzyskać do nich dostęp.

Czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze najlepszego portfela Bitcoin dla Ciebie to bezpieczeństwo, anonimowość i kontrola.

Pulpitowe portfele pozwalają użytkownikom na stworzenie adresu do wysyłania i odbierania bitcoins oraz zapewniają miejsce do przechowywania klucza prywatnego do tego celu.

Można to zrobić pobierając oprogramowanie na pojedynczy komputer.

Mobilne portfele mobilne, dostępne za pośrednictwem aplikacji, umożliwiają użytkownikom dokonywanie transakcji w drodze.

Podczas gdy klienci „full Bitcoin” pobierają cały łańcuch blokowy Bitcoin, mobilne portfele są zaprojektowane w taki sposób, aby wykorzystać tylko niewielki ułamek łańcucha blokowego i korzystać z innych węzłów w obrębie tej sieci, aby uzyskać dostęp do pozostałych niezbędnych informacji.

Portfele kustodialne, które przechowują klucze Bitcoin w internecie za pośrednictwem stron internetowych osób trzecich, umożliwiają również użytkownikom dostęp do swoich bitcoinów z niemal dowolnego miejsca. Istnieje jednak potencjalne zagrożenie związane z powierzeniem tej informacji komuś innemu.

Usługi związane z papierowym portfelem Bitcoin zapewniają użytkownikom adres Bitcoin oraz dwa kody QR, z których jeden łączy się z tym adresem, a drugi dostarcza klucz prywatny niezbędny do przesyłania bitcoinów na nim przechowywanych.

Myślenie jest takie, że eliminuje to cyfrowe przechowywanie klucza, a tym samym potencjał ataku cybernetycznego.

Są też portfele, w których prywatne klucze przechowywane są na urządzeniach fizycznych, takich jak pamięć USB, zewnętrzne dyski twarde i portfele sprzętowe.

Ostatecznie, wybór portfela bitcoin sprowadza się do indywidualnych preferencji użytkownika. Niezależnie od tego, co zdecydują, będzie to kluczowy aspekt ich doświadczenia z cyfrową walutą.

Więcej informacji o bitcoinach:

  • https://www.megawaluta.pl/
  • https://liderwalut.pl/bitcoin
  • http://www.oszustwo.net/bitcoin/